LYDRUM – Udstilling

Meningen med Lydrum er at undersøge lydens rumskaben, via lydinstallationer i en række tomme rum. Martin Stig Andersen og Hans Peter Stubbe Teglbjærg anses for at være to af de mest interessante danske komponister indenfor elektroakustisk musik. Lasse Laursen er stilistisk set en anden type, men ligeså teknisk velfunderet og han har med en altid radikal og konsekvent tankegang gennem de meste af sin produktion undersøgt sammenhængen mellem lyd og rum.
Alle tre har en lang række af elektroakustiske værker bag sig - deriblandt adskillelige lydinstallationer.