Præmisser for kuratorkonkurrence

SPOR-festivalen søger kurator til festivalen 2008. Vil man deltage i konkurrencen om at blive kurator, skal man indsende sit programforslag senest 1/8 2006. Programforslaget skal være detaljeret nok til at give et nogenlunde billede af det praktiske arbejde der kræves for dets gennemførelse. Der skal vedlægges et estimeret budget, der ikke må overstige 650.000 kr..

SPOR-festivalen ser gerne, at danske og lokale musikere og ensembler bliver brugt, men lige så gerne internationale musikere og ensembler – i det omfang, som økonomien tillader. Til venstre findes et overblik over lokale og nationale aktører, men kuratorforslaget behøver ikke at medtænke, hvilke aktører der skal indgå i hvilken sammenhæng. Særligt ikke, hvis man som udlænding ikke er kendt med det danske musikliv. Festivalen skulle gerne give et indblik i ny musik internationalt og i Danmark, men ud fra kuratorens personlige kunstneriske æstetik. Festivalen prøver at gøre Centralværkstedet til sit “hjem”, og opfordrer til, at begivenhederne kan finde sted her. Dette kan dog fraviges, hvis den alternative idé er god nok. Til venstre findes links til en beskrivelse af Centralværkstedet, samt til beskrivelser af Århus’ andre oplagte koncertsteder.

Når forslaget er blevet valgt, skal kuratoren indgå i samarbejde med SPOR-festivalen om dets gennemførelse. Det praktiske arbejde gør SPOR-festivalen, men ændringer i programmet, som af den ene eller den anden grund måtte være nødvendige, sker i samarbejde mellem SPOR-festivalen og kurator. Man skal regne med, at ændringer p.g.a. praktiske eller økonomiske omstændigheder sandsynligvis vil finde sted. Andre kunstneriske spørgsmål – om de udøvende kunstnere og spillesteder f.eks. – vil være diskussionspunkter i det løbende samarbejde. Hvis kurator ikke er bosiddende i Århus, må korrespondencen mellem SPOR-festivalen og kurator kunne finde sted over internettet. Kurator bliver aflønnet med 10.000 kr..SPOR-festivalen 2008 finder sted i begyndelsen af maj.

 

Kuratorforslag indsendes til:

SPOR festivalen
v/Thomas Agerfeldt Olesen
Willemoesgade 22
DK-8200 Århus N
info@spor-festival.dk

Kuratorforslag modtages via e-mail eller post. SPOR’s bestyrelse foretager udvælgelsen i løbet af foråret, og vinderen får besked i maj måned.